Shekhar Kapur and A R Rahman launch Qyuki, a Social Media Platform