[Techie Tuesdays] Aaron Swartz – The Eklavya of our times