Jay Prakash Bhatt

Jay Prakash Bhatt is Executive Chef at The Park Hotel, Navi Mumbai