Swati Bhargava says she lives by the dictum ‘Karm karo, phal ki chinta mat karo’